Carta històrica de Barcelona

30/08/2016

+ info: MUHBA

La Carta Històrica de Barcelona és un document pioner que vol narrar la història de la ciutat a través de les cartografies que la descriuen.