Sobre el projecte

“What is the city but the people?”
William Shakespeare

 

És un portal temàtic especialitzat en ciutat, cultura i espai públic centrat en una perspectiva humana.

Resulta evident que el creixement de la població urbana, que segueix ara noves pautes, posa la ciutat al centre de l’acció del segle XXI. Es comenta sovint, però no per això deixa de ser un fet transcendent que de vegades no es comprèn, que més de la meitat de la població mundial (és a dir, més de 3.500 milions de persones) viu en espais urbanitzats que no sempre podem denominar com a ‘ciutat’.

La ciutat és territori urbà, territori de ciutadans que requereix una aproximació multidisciplinària.

thinkingcities.city és espai sobre innovació, sostenibilitat i desenvolupament de la ciutat i el seu objectiu és convertir-se en el lloc web de referència relacionat amb aspectes clau a l’hora de parlar de les ciutats i els ciutadans del segle XXI, intentant donar un enfocament ampli dels diferents reptes actuals i de les diferents teories existents i no respondre únicament a una visió limitada.

Tots els continguts es presentaran en relació a tres amplis eixos temàtics:

1. Ciutats, espai i societat
2. Ciutats, medi ambient i canvi climàtic
3. Governança urbana

thinkingcities.city és una inciciativa de la Fundació Fòrum Universal de les Cultures amb el suport de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB).